skip to Main Content

Het bestuur van de vereniging Soeren’s Belang nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op

maandag 2 mei 2022 om 19.30 uur in De Harmonie te Laag-Soeren

Inloop vanaf 19.00 uur

Agenda

 

 1. Opening.
 2. Benoeming voorzitter van deze vergadering.
 3. Notulen ALV d.d. 15 april 2019.
 4. Algemeen jaarverslag 2019-2020-2021
 5. Financieel jaarverslag 2019-2020-2021, de contributie en begroting 2022:
  • 5.1  verslag kascommissie Krien Guit en Ton Eikelboom
  • 5.2  vaststellen financieel verslag 2019-2021;
  • 5.3  benoemen nieuwe kascommissie. (aftredend Krien Guit);
  • 5.4  vaststellen contributie 2022;
  • 5.5  vaststellen begroting 2022.
 6. Inleiding bestuurszaken

       PAUZE

 1. Hoe verder met Soerens Belang. 
  •   Mw. Britt Willems werd in de ALV van 15 april 2019 benoemd als bestuurslid en trad per 1 juni 2020  terug.
  •   Dhr. Egbert Timmer werd in dezelfde ALV verkozen tot voorzitter, nam voorjaar 2021 een sabbatical en per mail van 30 juli 2021 desgevraagd aan niet terug te keren.
  •   Penningmeester Bernard van Eijbergen was in dezelfde ALV aftredend en herkiesbaar.        Hij werd benoemd voor een 2e periode van 3 jaar, die inmiddels verstreken is.

Het Bestuur is er niet in geslaagd de vacatures op te vullen en was wegens de aanhoudende coronabeperkingen niet in staat een ALV te houden.

Een zoektocht naar kandidaten voor een bestuursfunctie bleef zonder resultaat.

Mogelijke kandidaten zijn bij het bestuur niet bekend.

Mocht U zich voor een bestuursfunctie beschikbaar willen stellen, meldt U zich dan tot voor aanvang van de vergadering of bij de behandeling van dit punt.

 1.  Actuele stand van zaken van diverse commissies
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Documenten

Deze ALV uitnodiging, het verslag van de ALV d.d. 15 april 2019, het algemeen jaarverslag 2019-2020-2021  zijn te vinden op https://laag-soeren.nl onder nieuws.

Het financieel jaarverslag 2019-2021 en de begroting 2022 zijn op de vergadering beschikbaar.

Hebt u geen toegang tot internet, dan kunt u bellen met Mart van Tol, T  0313 842177 of mailen naar penningmeester@soerensbelang.nl  voor een papieren versie.

Graag  tot 2 mei a.s. in De Harmonie.

Met vriendelijke groet,

Bernard van Eijbergen.

 

 

 

 

 

 

Back To Top
X