skip to Main Content

Inspreken Gemeenteraad 14 juni 2022 door Soerens Belang.

Aanleiding: voorliggende Masterplan Veluwezoom.

Naast onze brief aan college en raad van 7 juni willen wij de heersende mening uitspreken van de inwoners van Laag-Soeren t.a.v. een deel van dit plan. Net als in de ontwerp omgevingsvisie in 2019 en het ontwerp Masterplan Veluwezoom in maart van dit jaar wordt ook in het nu voorliggende Masterplan steeds gesproken over de problemen in het directe gebied rond de Posbank en het oplossen daarvan. M.n. de drukte in dat gebied op wegen en in het terrein krijgen de aandacht. Met maatregelen als wegafsluitingen tot gevolg.

Nergens wordt gesproken over de situatie aan de kant van Laag-Soeren van de Veluwezoom.  En toch werd in beide definitieve versies afsluiting van de Schaapsallee voorgesteld, en in het ontwerp Masterplan in maart dit jaar ook door de raad aangenomen. Op onze brief van 8 maart kregen wij geen reactie, noch van de raad, noch van het college. De motivatie tot afsluiting voor gemotoriseerd verkeer ontbreekt.

De problemen rond de Posbank spelen niet in het gebied rond Laag-Soeren. Het is ook veel soberder. Mensen vinden hier de natuur puur om in het hele gebied van te genieten, wandelend, fietsend of te paard. Er is geen horeca gevestigd in het gebied, geen drukke wegen met motorgeluid, geen bezoekerscentrum en geen ander vertier. Geen mensen die over elkaar struikelen. Er heerst rust en stilte. Dat geldt nog sterker voor de Weversbergen en De Imbos. De inwoners van Laag-Soeren zijn gelukkig met hun achtertuin. Ook de bezoekers van buiten zoeken en vinden hier rust. Een hotspot is observatiepunt De Elsberg met uitzicht op mooi landschap, en dieren in hun natuurlijke omgeving. Ook van belang voor de jeugd, kennis van hun leefomgeving.

Groot was dan ook de toeloop bij het draagvlakonderzoek n.a.v. het ontwerp Masterplan. Door gebrek aan publiciteit en communicatie waren velen verrast door het ene zinnetje op pagina 8 over dit gebied: De Schaapsallee wordt afgesloten. Massaal uitte men zijn onvrede. Ouderen en mindervaliden wordt de toegang tot een groot deel van hun achtertuin ontzegd. Voor velen is een wandeling van 9 km heen en weer naar de Elsberg te ver en 4,5 km omhoog fietsen onmogelijk of te zwaar. Velen fietsen ook niet meer. De inwoners van Laag-Soeren zien absoluut niet wat een afsluiting van de Schaapsallee bijdraagt aan de oplossing van de problemen rond de Posbank. De Schaapsallee is immers al doodlopend.

Voorgestelde alternatieven voor de Posbank zoals geregeld vervoer en ten alle tijden bereikbaarheid voor ouderen en mindervaliden met eigen vervoer, lijken hier niet te gelden. Een afsluiting voor 1 of 2 dagen per week evenmin.

Het Masterplan Veluwezoom spreekt van een welkom naar bezoekers. Laat dat in ieder geval gelden waar dat redelijkerwijze kan: in de achtertuin van Laag-Soeren.

Wij moeten er ernstig rekening mee houden dat de Schaapsallee in de definitieve versie van het Masterplan alsnog verschijnt zoals bij voorgaande gelegenheden.

Wij vragen bij deze met klem aan de Raad, ook rekening te houden met de inwoners van Laag-Soeren en de omstandigheden hier, en een afsluiting van de Schaapsallee voor gemotoriseerd verkeer via het op 28 juni a.s. te behandelen Masterplan Veluwezoom, te voorkomen.

Mart van Tol.

 

Back To Top
X