skip to Main Content

Bij de op- en afritten van snelweg A348 moeten zonneparken komen. Dat is het plan van vijf inwonersgroepen uit de gemeente Rheden. Zij haken aan bij het voornemen van de provincie om van de A348 de meest duurzame snelweg van Nederland te maken. Ook de dijk van bedrijventerrein De Beemd in Velp is volgens hen geschikt

Het dijklichaam van de A348 is nagenoeg kaal en ligt in de zon. Vandaar dat de bewonersgroepen Klimaatactief Dieren-Zuid, Dieren-West, Dieren-Noordoost, Belangenvereniging Laag-Soeren en Een Ellecom met geld van de gemeente door het adviesbureau Land hebben laten onderzoeken of de plaatsing van zonneparken bij de snelweg haalbaar is.

Dat blijkt met name het geval te zijn rondom de op- en afritten bij Velp (terrein De Groot), Rheden, De Steeg en langs de snelweg tussen De Steeg en de afrit bij Ellecom. Per locatie gaat het om enkele hectares op locaties die vanaf de dorpen niet in het zicht liggen.

De gebieden tussen de afritten zijn minder kansrijk omdat van daar de kabels naar de aansluitkasten van Alliander te lang zouden moeten worden. Wel komt de IJsseldijk van bedrijventerrein De Beemd in aanmerking, in elk geval binnendijks (en mogelijk ook buitendijks)

Per locatie een projectgroep

De provincie start over een halfjaar met groot onderhoud aan de A348 en wil de snelweg tot de meest duurzame van het land maken. Burgers konden zich melden met ideeën en dat hebben de vijf bewonersgroepen gedaan. Ze willen nu per locatie projectgroepen vormen om de plaatsing van de zonnevelden voor te bereiden.

Daarbij moet zeker ook aandacht uitgaan naar mogelijke gevaren bij hoogwater (die volgens de plannenmakers rondom de op- en afritten klein zijn), de afwatering van de snelweg, het behoud van biodiversiteit en mogelijkheden om de zonnevelden met beplanting aan het zicht te onttrekken. De provincie moet de projecten goedkeuren

Alle gebieden benutten

De vijf kansrijke gebieden zijn samen 23 hectare groot en kunnen maximaal 76.700 zonnepanelen herbergen. De investering zou dan 17,8 miljoen euro zijn, de opbrengst 29.000 megawattuur, wat zou leiden tot een jaarlijkse CO2-besparing van 15.000 ton.

,,Een reusachtige CO2-besparing, maar we gaan er niet vanuit dat we alle gebieden volledig benutten”, zegt een woordvoerder van Klimaatactief Dieren-Zuid. Voor commerciële partijen zouden de projecten niet interessant zijn, zegt hij. ,,De aanleg van deze velden is waarschijnlijk alleen mogelijk als buurtbewoners bereid zijn te investeren, zoals we ook met ons zonneveld De Bocht in Dieren hebben gedaan. Daar is het rendement inmiddels 6 procent.”

Het al enkele jaren geleden vanuit Ellecom gelanceerde plan om zonnevelden aan te leggen in de oksels van de afrit bij Ellecom gaat voorlopig niet door. De provincie heeft het terrein nodig als opslagplaats voor het onderhoudswerk aan de snelweg.

Bron: de Gelderlander

 

Back To Top
X