skip to Main Content

Van Dorus Klomberg, Wethouder Duurzaamheid en Klimaat van de gemeente Rheden kregen we het verzoek het navolgende te plaatsen:

Beste mevrouw, meneer,

Graag maak ik u, als contactpersoon voor een belangengroep of energiegroep, er op attent dat de Gemeente Rheden concepten van documenten op de website van de gemeente heeft geplaatst die u kunnen interesseren. Mogelijk hebt u hier ook bericht over ontvangen omdat u de nieuwsbrief klimaat ontvangt of aan een webinar over de duurzame opwek van energie heeft deelgenomen. Als u dit bericht wilt doorsturen naar andere mensen die mogelijk interesse hebben, dan stellen wij dat op prijs.

Wij willen u van harte uitnodigen de conceptdocumenten over Samen Energie Opwekken te lezen en uw reactie daarover met ons te delen. Om met zonnevelden en windmolens op een grootschalige manier energie op te wekken in onze gemeente, is het niet alleen belangrijk dat we met elkaar gebieden vastleggen waar dat eventueel zou kunnen. Minstens zo belangrijk is het dat we met elkaar vastleggen aan welke eisen de samenwerking tussen een initiatiefnemer, omwonenden, andere belanghebbenden en de gemeente moet voldoen. En zeker ook hoe aan die eisen voldaan kan worden. Daarvoor stellen wij het beleidskader en de handreiking Samen Energie Opwekken op.

Voordat de gemeenteraad gaat besluiten over deze documenten, bieden wij u de gelegenheid deze concepten te bekijken en op de inhoud van deze concepten te reageren. U kunt deze vinden op www.rheden.nl/SEO.

Uw reactie op deze concepten kunt u t/m zondag 14 februari mailen naar energiek@rheden.nl.

De ontvangen reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in de documenten. De verwachting is dat het College van B&W op 6 april een besluit neemt over de stukken en vervolgens voorlegt aan de gemeenteraad. Zij zullen hierover in mei met elkaar debatteren en besluiten.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw eventuele reactie.

Met vriendelijke groeten,

Dorus Klomberg,
Wethouder Duurzaamheid en Klimaat

Back To Top
X