skip to Main Content

Soerens Beekdal is een natuurgebied bij Laag Soeren, het is onderdeel van het GNN en de Veluwe. Door de aanleg van ongeveer 60 hectare nieuwe natuur zijn Natura 2000-gebieden de Veluwe en Rijntakken met elkaar verbonden.

Aanpassingen in dit natuurgebied

De wens is om de Soerense Beek te herstellen en de landbouwstructuur en wandelroutes te verbeteren. Natuurmonumenten werkt hieraan samen met landgoederen de Bockhorst en de Gelderse Toren, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Rheden en provincie Gelderland. In 2019 zijn de ideeën aan de omgeving gepresenteerd. In gesprekken met belangenorganisaties en eigenaren en gebruikers rond de Soerense Beek zijn wensen en ideeën geïnventariseerd. Deze gesprekken kregen een vervolg in 2020 en 2021.

Bronvermelding:  Provincie Gelderland

Back To Top
X