skip to Main Content
ALV Soerens Belang vastgesteld.
Na 3 jaar kan Soerens Belang weer een ALV houden waarbij de leden welkom zijn.
In de afgelopen jaren was dit niet mogelijk vanwege de overheidsmaatregelen rond corona en de daarbij van toepassing zijnde maximale groepsgrootte.
Nu die niet meer van toepassing zijn heeft het bestuur besloten de ALV te houden op
                                           maandagavond 2 mei a.s. in De Harmonie in Laag-Soeren.
Uitnodiging en agenda ontvangen de leden per mail of per brief.
Dat er na drie jaar veel te verantwoorden valt en te bespreken is, is duidelijk.
Zo vraagt het bestuur versterking. In de diverse overleggen blijft het van belang dat Soerens Belang een grote achterban vertegenwoordigt.
Nog geen lid, wel inwoner van Laag-Soeren? Aanmelden kan via penningmeester@soerensbelang.nl 
Back To Top
X