skip to Main Content

Dit voorjaar heeft er geen ALV mogen plaatsvinden vanwege de zogenoemde ‘lock-down’ in verband met de anti-Corona maatregelen.

Inmiddels is er weer enig perspectief en kunnen er weer voorzichtig, met inachtneming van gestelde voorwaarden, groepsactiviteiten plaatsvinden.

Het bestuur is van plan om de ALV dit najaar in de maand oktober te laten plaatsvinden. De najaarsvergadering komt dan dit verenigingsjaar te vervallen.

Exacte datum en plaats worden nog nader bepaald.

Uiteraard is e.e.a. onder voorbehoud van de maatregelen rondom het Corona virus.

De gezondheid van ons allen staat uiteraard voorop.

Verder willen wij u informeren dat Britt Willems in verband met haar nieuwe dienstbetrekking met ingang van 1 juni jl. haar rol als bestuurslid heeft neergelegd.

Zij zal tijdens de ALV formeel aftreden en is tot die tijd vrijgesteld.

 

Hopelijk treffen wij elkaar weer spoedig in betere omstandigheden.

Met vriendelijke groet,

Bernard van Eijbergen

Egbert Timmer

Soerens Belang

Back To Top
X