skip to Main Content

Laag-Soeren, 7 juni 2022.

Geacht college van B en W van de gemeente Rheden,

Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Rheden,

Eind deze maand staat het Masterplan Veluwezoom op de Raadsagenda. Dat er rondom de Posbank iets moet gebeuren is voor (bijna) iedereen wel duidelijk. Het voorliggende Masterplan biedt daartoe de mogelijkheden.  O.a. het (gedeeltelijk) afsluiten van wegen is aan de orde.  Al in de raadsvergadering van 8 oktober 2019 was het een onderdeel van de te bespreken ontwerp- omgevingsvisie waarover geen overeenstemming werd bereikt. Wethouder Haverkamp zegde toe nader onderzoek te doen en geen wegen af te sluiten zonder alternatieven voor ouderen en minder validen. De gemeente wil graag een spreiding van bezoekers over de hele Veluwezoom en Natuurmonumenten hamerde op het kunnen beleven van de natuur. Ons bezwaar destijds was dan ook gericht tegen het afsluiten van de Schaapsallee in Laag-Soeren, die het natuurobservatiepunt De Elsberg en gebieden als Weversbergen, Imbosch, Achterste Schaddevelden, voor vele ouderen en mindervaliden, onbereikbaar maakt. Omwille van de mogelijkheid tot spreiding van bezoekers, bereikbaarheid, toegankelijkheid en natuurbeleving pleitten wij destijds voor het openhouden van de Schaapsallee.

Onderzoek volgde met als resultaat de plannen voor gedeeltelijke afsluiting van wegen rond de Posbank. Zoals beloofd blijft de Posbank bereikbaar met eigen vervoer voor ouderen en mindervaliden. Ook de Schaapsallee zou in het onderzoek meelopen. In het door de raad aangenomen ontwerp Masterplan lazen wij dat de Schaapsallee zou worden afgesloten. Geen onderzoeksresultaten, geen enkele motivatie. De Schaapsallee geeft geen overlast of grote drukte zoals de wegen rond de Posbank. Hij houdt natuurobservatiepost De Elsberg en eerder genoemde gebieden bereikbaar, en draagt daarmee bij aan gewenste spreiding van toerisme en mogelijkheid van natuurbeleving. Een golf van negatieve reacties in Laag-Soeren op de plannen was het resultaat bij het onlangs gehouden draagvlakonderzoek was het gevolg. (zie rapport peiling en onderliggende enquêteformulieren)

De inhoud  van de nu voorliggende stukken betreffen volledig de directe omgeving van de Posbank en is niet op de Schaapsallee van toepassing. Weer wordt de Schaapsallee niet genoemd. Onze conclusie is dat de Schaapsallee niet wordt afgesloten. Terecht denken wij. Een open Schaapsallee draagt veel meer bij aan de doelstellingen van het Masterplan, de wensen van de gemeente (bereikbaarheid gebied en spreiding bezoekers) die van Natuurmonumenten (beleefbaarheid natuur) en van de inwoners van Laag-Soeren, waarvoor de bereikbaarheid de eigen achtertuin heel belangrijk is. Wat de Posbank is voor Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom is de Elsberg en omgeving voor Laag-Soeren. Ouderen en mindervaliden kunnen vaak een wandeling van bijna 9 km (vv) vanaf de Plaghak niet aan. Ook niet voor een geliefd bezoek aan de Elsberg, laat staan nog meer naar Weversbergen en/of Imbosch.

Voor het Posbankgebied wordt naast bereikbaarheid met eigen vervoer gesproken aan het opzetten van alternatieven als e-busjes in de tijd dat afsluiting geldt. Ook daarover niets aan deze kant van de Veluwezoom. Wij verwachten ook niet dat U zich daarvoor gaat inzetten, hoewel ook hier een alleszins redelijk alternatief. Een algemene ontheffing voor inwoners van Laag-Soeren zou een optie kunnen zijn, maar hoe ga je dan om met de gasten van de campings? Hebt U een oplossing voor de camping aan het eind van de Schaapsallee?

Wij vragen het college haar begrippen van socialer en dichterbij serieus te nemen, en de raad een objectieve afweging te maken. Wij doen dan ook een dringend beroep op het College en de Raad om een afsluiting van de Schaapsallee voor gemotoriseerd verkeer, niet op te nemen in de stukken en de Schaapsallee open te houden.

Met vriendelijke groeten,

Namens Soerens Belang, commissie buitengebied,

M. van Tol,

Badhuislaan 95,

6957 DS Laag-Soeren.

 

Back To Top
X