skip to Main Content

De afsluiting van de Schaapsallee vanaf parkeerplaats De Plaghak is in de raadsvergadering van dinsdag 28 juni bezegeld.

Tot nu toe werd de Schaapsallee dood gezwegen in de stukken en werd afsluiting stilzwijgend besloten. Ondanks de schriftelijk steeds ingebrachte bezwaren vanuit Laag-Soeren werd er met geen woord over gesproken in de raad. In 2019 bij de behandeling van de omgevingsvisie werd nader onderzoek aangekondigd voor afsluiting van wegen, ook van de Schaapsallee. Dit onderzoek werd nooit uitgevoerd. Daarmee is er dus ook geen enkele motivatie voor afsluiting.

Dit keer hebben we als Soerens Belang een bezwaarbrief gestuurd en daarnaast ingesproken op de voorbereidende raadsvergadering op 14 juni jl. Beiden zijn gepubliceerd op de site Laagsoeren.nl.

De inspraak was deels ook te lezen in de Regiobode. Wij namen het met name op voor het uitje van ouderen en mindervaliden naar de Elsberg, bereikbaarheid van onze achtertuin,  de mogelijkheid tot meer spreiding van bezoekers over de hele Veluwezoom, (zei de gemeente voor te staan) en beleving van de natuur (zei natuurmonumenten voor te staan). Ook nu was er geen enkele aandacht voor onze schriftelijke inbreng. Wel brachten diverse partijen ons inspreken naar voren. Er werd dit keer zelfs een motie ingediend, die uiteindelijk met 11 stemmen voor en 13 tegen werd verworpen.

Natuurmonumenten bleek al besloten te hebben de parkeerplaats bij de Elsberg op te heffen. En Groenlinks vermoedde dat het hier wel eens iets drukker zou kunnen worden bij afsluiting van de wegen over de Posbank in alle weekenden en de maanden juli en augustus. Al dan niet terecht, reden genoeg om tegen de motie te stemmen. Wij weten dat ’de dagtoerist’ overwegend enkel naar onze gemeente komt voor de Posbank.

Helaas hebben we dit keer het tij niet kunnen keren. Reden temeer nog beter ons best te doen voor de Soerense belangen.

Mart van Tol.

De raadsvergadering is terug te kijken via de website van de gemeente.

Back To Top
X