skip to Main Content

De energiebedrijven Pure Energie en Rijn en IJssel willen gezamenlijk tussen Laag Soeren en Spankeren twee windmolens bouwen. Ze hebben hun oog laten vallen op het weidegebied aan de Broekdijk.

De windmolens moeten voldoende elektriciteit kunnen opleveren voor circa 11.000 huishoudens. Het weidegebied aan de Broekdijk zou geschikt zijn, omdat er amper bomen of huizen staan.

Woordvoerder Marije Arah zegt dat de plannen nog in een pril stadium zijn en dat ze nog weinig kan vertellen. ,,We verkennen hier de mogelijkheden, in eerste instantie door te praten met eigenaren van de gronden. Daar zijn we nu mee bezig. Ook de gemeente Rheden weet van ons plan. Of het door kan gaan, weten we nog niet.”

Grondeigenaren zijn al benaderd
Eigenaren van grond in het gebied bevestigen dat zij benaderd zijn. Het gaat onder meer om de hervormde gemeente van Spankeren, Laag-Soeren en Dieren-Noordoost. Voorzitter Fred Haandrikman van de kerkenraad vertelt dat er gesprekken lopen.

,,Wij hebben tot op heden alleen maar geluisterd en nog geen oordeel gevormd. We weten dus nog niet of we onze grond voor deze plannen beschikbaar willen stellen. Er zal hoe dan ook met iedereen in de buurt overlegd moeten worden. Ik heb begrepen dat het om hoge windmolens moet gaan, want de Veluwe is dichtbij. Daar moeten de molens bovenuit torenen. Maar willen we zoiets in onze omgeving?”

Ook mevrouw Braakman van het gelijknamige landbouwbedrijf uit Laag-Soeren bevestigt benaderd te zijn. Hetzelfde geldt voor een eigenaresse die in Leuvenheim woont. Niemand van hen heeft al toezeggingen gedaan. Landgoed De Bockhorst, dat ook gronden heeft aan de Broekdijk, is niet benaderd.

Pure Energie bouwt in heel Nederland windmolens en zonneparken
Pure Energie is een bedrijf dat in heel Nederland windmolens en zonneparken heeft geplaatst. Een filmpje op de website van het bedrijf laat de bouw van een windmolen zien bij Moerdijk van in totaal (inclusief wieken) 143,5 meter hoog. Rijn en IJssel is een coöperatie met leden die in de regio Arnhem groene energieprojecten van de grond wil krijgen.

Of de gemeente Rheden toestemming wil geven voor de bouw van de windmolens, is niet zeker. Wethouder Dorus Klomberg (D66) is van de plannen op de hoogte. Op vragen van de VVD stelt hij dat de molens een grote bijdrage kunnen leveren aan de Rhedense klimaatdoelstellingen. 11.000 huishoudens komt grofweg overeen met de helft van het aantal huishoudens in de gemeente.

Dat ook in de gemeente Rheden aan duurzame energiewinning zal moeten worden gedaan, heeft de coalitie van VVD, PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie opgenomen in het coalitieakkoord. Daarbij wordt de bouw van windmolens niet uitgesloten.

De gemeenteraad gaat eerst een beleidskader opstellen
De Rhedense gemeenteraad wil de periode tot oktober gebruiken om een ‘beleidskader’ te maken dat vastlegt aan welke voorwaarden plannen voor de winning van duurzame energie moeten voldoen. Voor vaststelling van dat beleidskader zal de raad geen besluit nemen over enig project, ook niet over dat in Spankeren.

Huidige situatie.

Back To Top
X