skip to Main Content

Wijkkrant en enquête over grootschalige opwek

Het eventueel plaatsen van windturbines (windmolens) of zonnevelden in de omgeving van de Broekdijk te Spankeren houdt de gemoederen in Dieren Noordoost aardig bezig. Veel inwoners maken zich zorgen, omdat de locatie waar deze windturbines of zonnevelden moeten komen, op sommige punten maar 500 tot 1000 meter verwijderd is van de huizen in deze wijk.
Het bestuur van het Wijkplatform DiNO en het Energieteam Verbuursamen Dieren-NO hebben daarom een speciale wijkkrant uitgebracht om alle wijkbewoners goed te informeren en een duidelijk beeld te geven van de (on-) mogelijkheden en gevolgen van deze plannen. Een speciaal daarvoor opgerichte werkgroep ,Grootschalige Opwek Dieren NO’, bestaande uit tien wijkbewoners, heeft zoveel mogelijk objectieve informatie verzameld en opgenomen in de verschillende artikelen in deze wijkkrant. Ook de standpunten van de bewoners aan de Broekdijk (tegenstanders van de windturbines) zijn weergegeven, evenals de mening van wethouder Klomberg van de gemeente Rheden, die verantwoordelijk is voor de klimaataanpak in onze gemeente. Belangrijk vond men dat iedereen eerst goed geïnformeerd moest worden over dit onderwerp voordat men een standpunt in zou innemen.
Uiterlijk 9 maart wordt de krant bezorgd in de wijk en de bewoners worden gevraagd om de enquête in te vullen. Andere belangstellenden mogen de enquête ook invullen. Met deze enquête wil het bestuur van het Wijkplatform de meningen peilen onder de bewoners. De resultaten zullen met de politiek en de gemeente worden gedeeld. Binnenkort moeten er belangrijke besluiten in de gemeenteraad worden genomen over deze grootschalige opwek.

Back To Top
X