skip to Main Content

Meedenken in de gemeente Rheden.

Denk mee

We hebben veel informatie over algemene ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Wat we minder goed weten, is hoe onze inwoners en andere belanghebbenden verkeer en vervoer in de gemeente Rheden ervaren. Daarom starten we een enquête om hier meer inzicht in te krijgen.

Enquete

Geef je mening over verkeer en vervoer in onze gemeente

We willen graag weten hoe je over het verkeer en vervoer in onze gemeente denkt. Jouw mening en tips gebruiken we bij het maken van het nieuwe mobiliteitsbeleid. In ons mobiliteitsbeleid beschrijven we in hoofdlijnen hoe we in de toekomst omgaan met verkeer en vervoer in onze gemeente en met welke maatregelen we onze doelen en ambities willen bereiken.

Hoe werkt deze vragenlijst?

Het invullen van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Het is handig om de vragenlijst in te vullen op de computer, tablet of laptop, omdat in de vragenlijst een kaart zit waarop je dingen aan kunt geven. Het is mogelijk de enquête in te vullen tot 12 juli. Daarna sluiten we de enquête en verzamelen we alle gegevens.

Wat doen we met de resultaten?

Alle aandachtspunten en tips die we krijgen, kunnen we niet allemaal (meteen) oplossen. Wel krijgen we door alle antwoorden een goed beeld van hoe inwoners, ondernemers en verenigingen denken over verkeer en vervoer. Zo geef je ons belangrijke bouwstenen voor het nieuwe beleid.

Alvast hartelijk bedankt voor jouw deelname!

Link naar de enquête: www.meedenkeninrheden.nl

Back To Top
X