skip to Main Content

Op zaterdag 30 november werd in Laag-Soeren een dorpsschouw gehouden op initiatief  van Soerens Belang en de Gemeente Rheden.

Met dorpsgastheer Freddy v.d. Lee en wethouder Marc Budel werd een rondwandeling gemaakt door het dorp. Inwoners konden hierbij aangeven wat hen stoort of verbeterd zou kunnen worden in hun leefomgeving.

Op voorhand had de commissie Dorpsschouw een aantal verbeterpunten geïnventariseerd. Ideeën, initiatieven en opmerkingen uit de bevolking zorgden voor de nodige aanvulling. Op deze manier wilde men beter inzicht krijgen in de knelpunten, verbeterpunten en mogelijkheden in Laag-Soeren. Soerens Belang heeft inmiddels alle opmerkingen in een rapport samengevat.

Dit rapport zal woensdagmiddag 29 januari om 14.00 uur aan wethouder Marc Budel in ’t Sprengenhus worden overhandigd. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk werkdocument van Soerens Belang en de gemeente Rheden. Van daaruit kan men in goede verstandhouding werken aan Laag-Soeren en de belangenbehartiging binnen het dorp.    

Back To Top
X