skip to Main Content

Hoe denkt u over de toekomst van uw dorp?

De gemeente Rheden nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te denken over de omgevingsvisie van de gemeente.  Van 10 mei t/m 17 mei kunnen inwoners en ondernemers met de Opiniepijlers het gesprek aangaan over de toekomst van hun leefomgeving of de enquête invullen op www.rheden.nl/omgevingswet. Deze resultaten gebruikt de gemeente bij het opstellen van de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvisie Rheden
In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities voor de leefomgeving voor de lange termijn vast. De visie gaat over alle terreinen van de leefomgeving, waaronder natuur, landschap, verkeer en vervoer. Hierin staan bijvoorbeeld ruimtelijke uitdagingen, zoals voldoende passende woningen, gezonde en veilige dorpen, aandacht voor natuur, water, de energietransitie, het klimaat en het cultureel erfgoed krijgt een plek in de visie.
De omgevingsvisie vervangt daarmee de bestaande beleidsdocumenten zoals de structuurvisies. De visie vormt de basis voor de andere plannen uit de omgevingswet die de gemeente moet uitwerken.

Het maken van de visie doen we in verschillende fases. In de eerste fase gaan we op zoek naar de ambities en de kernwaarden in onze dorpen van onze gemeente. Dit doen we door fysieke gesprekken en het beschikbaar stellen van een online enquête. In de volgende fase werken we deze ambities en kenwaarden uit in een concept-visie en leggen deze weer voor aan onze inwoners en ondernemers. Voor de zomer van 2024 zal de omgevingsvisie dan definitief worden gepresenteerd. Ook dan is er nog gelegenheid om uw mening te geven.

Uw mening

De gemeente Rheden wil haar inwoners en ondernemers actief betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie en zo invloed hebben op de op te stellen ambities en prioriteiten voor fysieke ontwikkeling van de gemeente. Daarom gaan de Opiniepijlers uit Wehl, in opdracht van de gemeente Rheden, graag met haar inwoners in gesprek over de ambities en de kernwaarden van de dorpen en het buitengebied. De Opiniepijlers staan op de volgende locaties:

  • Dieren, woensdag 11 mei van 8:30 – 12:30 op het Ericaplein
  • Dieren, woensdag 11 mei van 12:30 – 14:30 op het Calunaplein
  • Velp, donderdag 12 mei van 8:00 – 12:00 op Den Heuvel
  • Velp, donderdag 12 mei van 12:00 – 14:00 op Overtuin
  • Rheden, zaterdag 14 mei van 9:00 – 15:00 op de markt in de Dorpstraat.

Kun je er niet op de locaties komen dan kunnen inwoners ook een enquête invullen op de website:  www.rheden.nl/omgevingswet of op uw telefoon via de QR code hieronder.

Structuurvisies
Het is niet de eerste keer dat de gemeente Rheden met haar inwoners in gesprek gaat over hun leefomgeving. De afgelopen jaren hebben veel inwoners en ondernemers meegedacht bij het opstellen van o.a. de omgevingsvisie buitengebied en de structuurvisies voor de dorpen. Deze inbreng gaat niet verloren, maar gebruiken we ook bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

 

Back To Top
X