skip to Main Content

Ondanks het feit dat het op het windmolenfront in de gemeente Rheden rustig lijkt is er afgelopen periode veel gebeurd. Nee helaas, wethouder Klomberg heeft geen voortschrijdend inzicht ten aanzien van de plannen in het buitengebied Spankeren, Dieren Noord Oost en Laag Soeren.

Die zet gewoon door en is doof en blind voor de zorgen van inwoners. Sterker nog, hij meldt de verdere samenwerking met de wapenbroeders in Brummen. Samen werken en clusteren… maar blijkbaar niet met andere gemeentes. Het clusteren met de windmolens die al in Westervoort staan, ligt veel meer voor de hand maar daar horen we niets over.

Ook draait de propagandamachine van de overheid volop. Door de RES recent een hele pagina in de Gelderlander met teksten die we nu wel kennen. We hebben een klimaatakkoord, we moeten van het gas af en het landschap gaat veranderen. We moeten wat doen. Dit hebben we ook al eerder gehoord vanuit de klimaatteams gemeente Brummen en Rheden. Herhalen, herhalen en nogmaals herhalen. Helaas zijn de burgers wakker en laten zij zich niet helemaal meer voor de gek houden. Ik voorspel u: we houden gas in combinatie met waterstof.

Ook wethouder Klomberg meldt in de Regiobode dat de grootschalige energie opwek echt nodig is maar dat hij rekening houdt met onze groene gemeente Rheden en hij daarom 85% van het gebied al uitgesloten heeft als zoekgebied. Toffe peer die Wethouder, maar dat was natuurlijk niet uit vrije wil maar omdat er natura 2000 gebieden, ganzen of landgoederen in onze groene gemeente zijn.

In de propaganda van het ,,rekening houden met” daar trappen de bewoners van de zoekgebieden ook niet meer in. Vanaf dag één was de Broekdijk het gekozen slagveld van de wethouder.

Natuurlijk werd ook de propaganda van de participatieworst door D66 uit de kast gehaald. Echter, hij werd meteen door Martijn den Duijn van de belangenvereniging Spankeren gefileerd. Inwoners in de buurt van de windmolens krijgen te maken met tienduizenden euro’s waardedaling van de woning, maar worden voor de gek gehouden met geld dat naar de gemeenschap zou gaan. Dit om die leefbaar te houden.

Zoals Martijn terecht opmerkte: dat was al een taak voor de gemeente. Waarom neemt de gemeente, na herhaaldelijke verzoeken, geen schadeloosstelling op in de beleidskaders?

De landeigenaren worden ook voor de gek gehouden. Zie het artikel in de Gelderlander van 15 mei. De boeren hebben subsidie aangevraagd maar krijgen die pas als het project afgerond is. Dat lukt niet omdat het net vol zit. Met als gevolg dat de subsidie toch niet toegekend wordt en ze financieel enorm benadeeld worden.

Ondanks het feit dat eerder gemeld is dat de strijd tegen klimaatplannen van de overheid nauwelijks kans van slagen heeft worden er toch kleine succesjes geboekt. Plannen voor Biomassacentrales worden stopgezet. De plannen voor nieuwe datacentra in de Wieringermeer worden ook stopgezet. De windmolen parken in Culemborg en Zutphen gaan niet door en heel Nederland staat op de achterste benen omdat de beperkte ruimte opgeofferd wordt aan de wind – en zonneparken.

Het energienet is overbelast en de opgewekte stroom is niet welkom. Er komt steeds meer weerstand tegen de subsidie waanzin. Dit alles zou voor het Rhedens klimaatteam voldoende moeten zijn om zich niet te laten misbruiken door de molenmaffia. Nee dus…

Echter er is nu, zoals eerder voorspeld, wel een echte gamechanger: De Raad van State durft niet langer de Europese eisen ten aanzien van de afstand windmolens tot de bewoning compleet te negeren. Dit was slechts een kwestie van tijd maar nu dus werkelijkheid.

Volgens recente publicaties in de Volkskrant heeft de raad van State de Nederlandse wet, die slechts beperkt beroep tegen windmolens toestaat, buiten werking gesteld. Iedereen kan in beroep. Het was al zo dat de SMB Richtlijn 2001/42/EG voorschrijft dat windmolens geen enkele gevolgen op gezondheid mogen hebben. Ook is er de eis van 10x de tiphoogte, echter ook die wordt door de Nederlandse regering en tot voor kort door de Raad van State volledig genegeerd.

Maar nu is er dus hoop.

Advies aan de Raad in de gemeente Rheden:
We gaan richting het beslismoment in Juni. Daar gaat u bepalen of we een groene gemeente blijven en of we de natuur en de mening burgers hoog in het vaandel hebben staan.

-u weet dat de Europese wetgeving 10x de tiphoogte voorschrijft.

-u weet dat er gezondheidsrisico’s zijn zoals laagfrequent geluid.

-u weet dat inwoners ziek gaan worden.

-u weet dat de wet voorschrijft dat dit niet mag en u een zorgplicht heeft.

-u weet dat de publieke opinie zich tegen de klimaatplannen keert en er steeds minder draagvlak is.

-u weet dat de petitie 1600 keer getekend is en de rest denkt gelukkig geen molens bij ons.

-u weet dat de Raad van State ten goede aan het bewegen is en zijn werk nu doet.

-u weet dat participatie fake news is en dat de windmolens tijdelijk zijn een leugens is.

-u weet dat we een groene gemeente zijn en dat de inwoners dat zeer waarderen.

-u weet dat onze mooie natuur aan de Broekdijk kapot gemaakt wordt terwijl er zo geïnvesteerd is.

-u weet dat natuurorganisaties hoogstwaarschijnlijk gaan procederen.

-u weet dat onze gemeente door de vele bomen al heel veel CO2 opneemt. We doen dus al veel.

-u weet dat de gemeente Rheden de wereld niet kan redden.

-u weet dat de oplossing in Europees of beter in wereldverband moet.

-u weet dat er een subsidie lobby is en het geld naar het buitenland gaat.

-u weet dat men in het buitenland terugkomt op de strategie ten aanzien van windmolens.

-u weet dat door de makkelijke oplossing te kiezen nieuwe ontwikkelingen geremd worden.

-u weet dat waterkracht, zonnepanelen of kleine windmolens langs de snelweg niet onderzocht is.

-u weet dat de rendementen op land lager zijn dan voorgesteld. (In het windluwe Spankeren zeker).

-u weet dat er meer bomen geplant moeten en kunnen worden.

-u weet dat er betere locaties zijn en met iets meer geduld betere technische oplossingen.

-u weet dat als u eerlijk bent u het waanzin vindt dat er molens met tiphoogte 240 m komen.

-u weet dat de werkwijze van de wethouder niet democratisch is en u dit eigenlijk onbehoorlijk vindt.

-u weet dat het in Harderwijk op een lelijk industriegebied beter past. (Zie de aflevering van Pointer)

-u weet dat het voor de wethouder nu een prestige strijd geworden is.

-u weet dat andere gemeentes voortschrijdend inzicht hebben.

-u weet dat coalitieakkoorden opengebroken kunnen worden en dat dit moed toont.

-u weet dat er steeds meer deskundigen de plannen voor de huidige energietransitie ontmaskeren.

Gebruik uw gezond verstand. Laten we de grootschalige opwek in een kleinschalig gebied stoppen, zodat we het unieke landschap, de bijzondere natuur en de gezondheid van bewoners redden. Het middel is erger dan de kwaal. Ik rekenen op u.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen.

Bron: Rheden Nieuws

Back To Top
X