skip to Main Content

Halverwege de maand januari starten veel kerken en parochies in Nederland met de ,Actie Kerkbalans’. Ook in onze regio worden leden van de kerk via een persoonlijke brief aan huis of via e-mail gevraagd om een jaarlijkse gift te doen.

De kerk levert een belangrijke bijdrage aan onze samenleving en kan zonder de bijdragen van de ,Actie Kerkbalans’ niet in stand gehouden worden. Dankzij deze donaties kan de dominee/pastor een luisterend oor zijn voor mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijd of om andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben.

Ook worden hiermee jeugd- en jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten en allerlei andere evenementen en activiteiten bekostigd die voor iedereen toegankelijk zijn. Overige zaken die gerealiseerd worden van de bijdragen van ,Actie Kerkbalans’ zijn een Open Kerk zowel op zondag als doordeweeks én het onderhoud aan de (monumentale) kerkgebouwen.

Daarom is het motto van de Actie Kerkbalans ,Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Aan deze actie doen mee: de Dorpskerk Rheden, Eltheto in De Steeg, de Nicolaaskerk in Ellecom, de Emmaüskerk en de Ontmoetingskerk in Dieren, de Petruskerk in Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren. Met uw gift kunnen deze kerken geven en delen.

Bron: Rheden.Nieuws.nl

Back To Top
X