skip to Main Content

Toen Lydia Jongelie in 2006 naar Laag-Soeren kwam, was zij met haar man Kees een van de eerste bewoners van het Landgoed Laag-Soeren. Het nog altijd voor velen ‘Soeria’ werd in die jaren omgebouwd tot het huidige appartementencomplex. Lydia was de eerste van het landgoed die een bestuursfunctie bij Soerens Belang aanvaardde. Jarenlang heeft zij zich voor ons dorp ingezet. Ook na haar bestuursperiode bleef zij een warm pleitbezorgster voor Laag Soeren en Soerens Belang. Onlangs bereikte zij de leeftijd van 90 jaar. Vanaf haar balkon zag zij muzikanten van Sempre Crescendo al spelend de tuin in komen lopen, gevolgd door een flink deel van de bewoners. Zij genoot van de aubade, de toespraak van Piet Blanksma en het luidkeels gezongen ‘lang zal ze leven’. Aansluitend werd het feestje in de lounge van het landgoed voortgezet waarbij de jarige door alle aanwezigen in de bloemen werd gezet.

Back To Top
X