skip to Main Content

Het Luchthavenbesluit Lelystad is op 1 april 2020 5 jaar oud. Op dat moment verjaart het recht op het claimen van schade. Denkt u dat u in de toekomst schade zult hebben door dit Luchthavenbesluit, dan is het mogelijk om een stuitingsbrief naar het ministerie te sturen.

Als u schade heeft na opening van het vliegveld, bijvoorbeeld doordat uw woning in waarde daalt door geluidsoverlast, kunt u alleen schade claimen als uw recht op aanspraak niet is verjaard. U kunt verjaring voorkomen door een stuitingsbrief te sturen. Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade, maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.Stuitingsbrief sturen

Dit is van belang voor iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Het gaat daarbij om mensen die in de buurt van Lelystad Airport wonen en/of onder de aanvlieg- en laagvliegroutes. Een deel van onze gemeente ligt onder de vliegroutes.

Wilt u een stuitingsbrief sturen?

Kijk dan op de website van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL).

De termijn voor het sturen van de stuitingsbrief sluit op 31 maart 2020.

Back To Top
X