skip to Main Content

Soerens Belang houdt haar najaarsvergadering dit jaar op maandagavond 14 november voor de laatste keer in de zaal van De Harmonie.

Er heerst momenteel grote onzekerheid over leefbaarheid in Laag-Soeren voor de toekomst. Een verkoop van ’t Sprengenhus door eigenaar Veluwonenaan aan een potentiele koper behoort tot de mogelijkheden. Gezien de ontwikkelingen rond ’t Sprengenhus,  dat nu nog een maatschappelijke bestemming heeft, is de situatie voor vele gebruikers  en huurders via Stichting ’t Sprengenhus  onduidelijk.

Het huurcontract met de Stichting loop op 19 januari a.s. af. Wethouder Gea Hofstede zal op de vergadering de positie van de gemeente in deze ontwikkelingen toelichten en ingaan op de mogelijkheden via vergunningen  en een eventueel nieuw bestemmingsplan op te komen voor de leefbaarheid in het dorp.

Omdat deze materie alle Soerenaren aangaat heeft het bestuur van Soerens Belang besloten deze bijeenkomst voor alle inwoners van Laag-Soeren open te stellen. Gezien de belangstelling bij eerdere avonden over dit onderwerp verwacht men ook nu een grote opkomst.

De zaal is open vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur. Klik hier  voor de agenda, en hier voor een nagekomen bericht.

Back To Top
X