skip to Main Content

Beste organisatoren, 3 juli 2020

Mooi nieuws kregen we afgelopen week. Het kabinet heeft woensdag 24 juni 2020 de mogelijkheden verruimd om evenementen per 1 juli 2020 weer in aangepaste vorm te mogen organiseren. 

Daarover willen we u alvast het volgende mee geven. 

Voor het organiseren van evenementen gelden de regels die op onze website staan. Die gelden ook weer vanaf 1 juli 2020. Het melden of aanvragen van een vergunning kan weer gebeuren op de gebruikelijke manier. Alleen evenementen in aangepaste vorm zijn toegestaan. 

Basisvoorwaarden

De basis voorwaarden en meer info zoals die op 1 juli in werking zijn getreden is te vinden op:  www.rijksoverheid.nl | www.vggm.nl  en www.rivm.nl

  • Altijd 1,5 meter onderlinge afstand houden, met uitzondering van kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en van jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen)

Binnen

  • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

Buiten

  • Maximaal 250 personen aanwezig (exclusief personeel)
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.

Overig

  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • In locaties, zowel binnen als buiten, met een doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Er geldt dan geen maximumaantal personen, reservering of gezondheidscheck. 
  • Uit plannen van de organisator en/of de indeling van het terrein of gebouw moet helder zijn dat doorstroming zal plaatsvinden. 

Uitwerking basisregels 

Er volgt nog een uitwerking van deze basisregels, zoals specifieke hygiëne-eisen. Zodra deze bekend zijn, vindt u deze voorwaarden op www.rheden.nl. Houdt u daarom deze pagina in de gaten. 

Aanvragen vergunning kost tijd  

De gemeente bepaalt in overleg met u of een evenement voldoende op anderhalve meter is in te richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. 

Ook de capaciteit bij de hulpverleningsdiensten en bij toezicht en handhaving (boa’s) spelen een rol bij de aanvraag. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd zeker in deze bijzondere periode. We hanteren zoveel als mogelijk is de reguliere behandeltermijnen. 

Hou daar dus rekening mee. 

Vragen

Als u nog vragen heeft  kijk dan op www.rheden.nl of neem contact op met 

Rene Arentshorst via: 026-4976 348 of Ingrid Hagen via: 026-4976 293 

Algemene mail: evenementen@rheden.nl

Met vriendelijke groet, 

Carol van Eert,
Burgemeester van de gemeente Rheden.

Back To Top
X