skip to Main Content

In april 2021 gaan de raadsleden van de gemeente Rheden stemmen voor of tegen ,de Handreiking Energie en Landschap’. Eén van de onderdelen is de aanwijzing van een zone ten zuiden van de Broekdijk in Spankeren als mogelijke locatie voor grootschalige opwekking.

Als deze ,Handreiking’ goedgekeurd wordt dan komen de windmolens in Spankeren wel heel dichterbij! Iets waar omwonenden uit Spankeren, Dieren Noordoost, Laag-Soeren, Brummen, de landgoederen ,De Bockhorst’ en ,De Gelderse Toren’, Natuurmonumenten en de belangenverenigingen van Spankeren en omringende dorpen allesbehalve blij mee zijn. We krijgen het gevoel dat de gemeente zijn eigen koers vaart en dat die windmolens er ‘koste wat kost’ moeten gaan komen.

Soerens Beekdal

Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied Soerens Beekdal, dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs, grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld, waarbij veel landschapselementen zijn hersteld. De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren, Laag-Soeren, de wijk Dieren Noordoost en Brummen en de rust in het natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de natuur en de woonomgeving daalt.

Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde.

Het plaatsen van windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het gebied als gevolg van verlies van rust, ruimte en natuurgevoel in de omgeving. De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de (bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de constant knipperende rode lichten en indringende geluidsproductie van de wieken.

Gezondheidseffecten

Naast de grote impact op de omgeving maken inwoners zich ernstige zorgen om de gezondheidseffecten van de hoge windmolens. In de Nederlandse wet wordt een veilige afstand van 300 meter vanaf de gevel gehanteerd voor woningen in het buitengebied en 500 meter vanaf de gevel voor woonkernen, echter uit verschillende buitenlandse onderzoeken wordt een afstand van 10x de masthoogte als veilig omschreven. Het lage frequentie geluid, de slagschaduw en de aldoor knipperende lampen zouden effect op de gezondheid kunnen hebben

Heeft u problemen met het bovenstaande verhaal? Teken dan de petitie tegen de plaatsing van Windmolens in het Soerense Broek!

 

Bron: Rheden.Nieuws.nl

Back To Top
X