skip to Main Content

Stichting ‘t Sprengenhus en woningcorporatie Veluwonen hebben nieuwe afspraken gemaakt over
de dorpshuisfunctie van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Woensdag 12 april hebben beide partijen
hun handtekening gezet onder een nieuwe huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar. Hierdoor
behoudt Stichting ‘t Sprengenhus voor dorpshuisactiviteiten een belangrijke plek in het kulturhus,
ook als Veluwonen in de toekomst het gebouw verkoopt. Veluwonen is namelijk al enige tijd van
plan ’t Sprengenhus te verkopen. De woningcorporatie wil zich namelijk inzetten waar ze voor is:
het verhuren van huizen voor mensen met een krappe beurs.

Vincent Buitenhuis, directeur-bestuurder van Veluwonen is blij dat deze nieuwe huurovereenkomst
is gesloten: ‘Met deze nieuwe overeenkomst is de dorpshuisfunctie in ’t Sprengenhus voor de
komende decennia zeker gesteld. Daarmee blijft voor het dorp Laag-Soeren een gewaardeerde
voorziening behouden.’ Bij Veluwonen bestaat nog steeds de wens om ’t Sprengenhus te verkopen,
maar nu dus met inbegrip van de dorpshuisfunctie voor Laag-Soeren.

Henk Kranenburg, voorzitter stichting ’t Sprengenhus is verheugd dat er een huurovereenkomst voor
20 jaar is gesloten waardoor inwoners elkaar kunnen blijven ontmoeten en er sociaal culturele
activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook wordt erg gewaardeerd dat Veluwonen zich bij een
eventuele verkoop maximaal inzet voor de belangen van verenigingen en gebruikers op het thema
sport en bewegen. ‘Nu een langdurige huurovereenkomst is gesloten, gaan we met veel
enthousiasme de komende tijd in samenspraak met de gebruikers aan de slag, met het opnieuw
inrichten van de Huiskamer. We hopen dat alle gebruikers uit Laag-Soeren met veel plezier gebruik
blijven maken van het dorpshuis.’

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden is ook blij met de nieuwe huurovereenkomst:
‘Als gemeente vinden wij het belangrijk dat elk dorp een dorpshuis heeft. Met het nieuwe
huurcontract is de dorpshuisfunctie van ’t Sprengenhus voor lange tijd geregeld. Het is heel
belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp dat de inwoners van Laag-Soeren elkaar op deze plek
kunnen blijven ontmoeten.’
____________
Noot voor de redactie: voor meer informatie kun je contact opnemen met Marsha Borsboom,
marsha.borsboom@veluwonen.nl of bel (0313) 65 90 23.

Back To Top
X