skip to Main Content

Het bestuur van Soerens Belang heeft besloten de najaarsvergadering van de vereniging te houden op maandagavond 14 november 2022 in De Harmonie.

Gezien de vele en grote belangen die op dit moment spelen in en voor ons dorp i.v.m. de leefbaarheid zal de vergadering toegankelijk zijn voor alle inwoners.

De zaal zal geopend zijn vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30. De agenda wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Namens het bestuur van Soerens Belang,

Mart van Tol.

Back To Top
X