skip to Main Content

Ik stuur jullie graag het rapport van de enquête Wijkbeleving in Laag-Soeren.  ( Wijkbelevingsonderzoek Laag-Soeren Management van de Leefomgeving 2022-2023)

Er is hard gewerkt aan het rapport door student/eindredacteur Daniel Robijn, samen met collega Radinka Ustasia en mijzelf.

Er zijn wat opmerkingen te maken over dit rapport:

  • We schrikken ervan hoe dik het is geworden. Dat komt vooral door de uitvoerige beschrijvingen van allerlei statistische vergelijkingen. Misschien hadden we dit in de bijlage moeten stoppen, vanwege de leesbaarheid. Maar ook voor ons geldt dat onze tijd beperkt is. Het is dus echt een wetenschappelijk rapport geworden en geen mooie lekenversie. Dat is jammer, maar de echte geïnteresseerde kan al bladerend toch de hoofdlijn volgen.
  • De literatuurverwijzingen zijn nog niet erg wetenschappelijk weergegeven, zoals hoort volgens de regels van APA7. Maar dat zou ook nogal wat extra inspanningen vergen. Ook hier was de tijd beperkt.
  • We hebben alle verwijzingen naar de enquête van juni 2022 verwijderd, zoals we afgesproken hebben in de bewonersbijeenkomst van 18 januari.
  • We zijn niet toegekomen aan de vergelijking met eerdere onderzoeken in de andere wijken en dorpen.

We wensen jullie veel leesplezier. Het zou mooi zijn als Dirk het rapport laat rouleren onder collega’s van Rheden. Het wordt ook erg gewaardeerd als Mart van Tol de PDF kan plaatsen op de website van de bewonersvereniging Laag-Soeren.

Met vriendelijke groeten van Daan van der Linde,

Docent planvorming

Opleiding Management van de Leefomgeving

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

Back To Top
X