skip to Main Content

De gemeente Rheden en vijf energiegroepen uit Dieren Noord-Oost, Dieren West, Dieren Zuid, Ellecom en Laag-Soeren hebben een ‘Platform Klimaataanpak Rheden’ opgericht en hiervoor een convenant ondertekend.

Ze zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over de vraag hoe inwoners actief betrokken kunnen worden bij de klimaataanpak, waar de energietransitie onderdeel van is.

Centrale vragen zijn: Hoe kan er meer worden samengewerkt en hoe kunnen inwoners bijdragen aan de klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2 uitstoot? Rheden streeft er namelijk naar om per 2040 CO2 neutraal te zijn. Het uitgangspunt van alle partijen is nu dat alle wijken en dorpen in de gemeente hun plek bij het platform gaan innemen.

Wethouder Klomberg: “Ik hoop dat we merken dat deze samenwerkingsvorm een soort van vliegwiel wordt om de energietransitie mogelijk te maken. En dat inwoners kritisch blijven, alleen zo komen we vooruit.”

Bron: Studio Rheden.

Back To Top
X