skip to Main Content

Alleen het Soerense Broek bij Spankeren leent zich in de gemeente Rheden zonder meer voor de plaatsing van grote windmolens. Zonnevelden zijn op veel meer plekken in de gemeente mogelijk.

Dit blijkt uit een analyse die de landschapsarchitect Abe Veenstra heeft gemaakt in opdracht van de gemeente Rheden. Net als alle gemeenten moet Rheden de komende jaren meewerken aan de opwekking van duurzame elektriciteit. Probleem is echter dat het Rhedense landschap door de kleinschaligheid, de natuur en de landgoederen kwetsbaar is.

Het meest kansrijk is de plaatsing van kleine windmolens op boerenerven, al produceren die molens weinig. Een à twee grote windmolens met een tiphoogte van 240 meter zijn alleen in het Soerense Broek bij Spankeren zonder problemen te plaatsen, stelt Veenstra. Daar is voldoende ruimte en zijn geen formele belemmeringen.

Elders is sprake van geluidshinder, milieubeperkingen, ganzenrustgebieden, veiligheidsproblemen of liggen natuurgebieden. Windmolens in de Havikerwaard zijn geen haalbare kaart omdat ze het uitzicht vanaf de Posbank en vanaf de Rhedense landgoederen zouden verpesten. Windmolens op de Veluwe zijn evenmin haalbaar vanwege de natuur en de rustgebieden voor wild.

Meer locaties in aamerking voor zonnevelden

Zou Rheden per se nog een tweede plek aan willen wijzen, dan komen alleen de Velperwaarden bij het Velpse bedrijventerrein De Beemd op de lange termijn in aanmerking. Al is daar weinig ruimte en liggen er  ganzenrustgebieden. Maar met de A12 op de achtergrond en eventuele molens van Arnhem, Westervoort of Duiven ernaast zou het kunnen.

Voor zonnevelden zijn veel meer plekken geschikt: de Havikerwaard, het gebied tussen Velp en Rheden, de Velperwaarden, het Soerense Broek bij Spankeren, bedrijventerreinen, boven parkeerplaatsen en langs de A348. Niet kansrijk zijn onder meer de omgeving van Laag-Soeren en Ellecom en de omgeving van historische buitenplaatsen als Middachten of Hof te Dieren.

Volgende maand mogen Rhedense inwoners hun zegje doen over de analyse van Veenstra. In april stelt de gemeenteraad de regels vast waaraan lokale opwekking van elektriciteit moet voldoen.

Bron: de Gelderlander

Back To Top
X