skip to Main Content

Beste bewoner van Laag-Soeren,

Alweer een tijd geleden zijn er vele inwoners van Laag-Soeren betrokken geweest bij het project ‘Reconstructie Prof. Winternitzlaan’ in Laag-Soeren.

In verband met de richtlijnen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor Covid-19 hebben wij geen fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. De veiligheid van u en uw omgeving staat immers altijd voorop.

In de tussentijd is onze boombeheerder wel op diverse momenten met onder andere bewoners op locatie geweest om de toekomstige werkzaamheden toe te lichten.

Waar het begon!

In juni 2018 heeft de gemeente gecommuniceerd over de noodzakelijke werkzaamheden aan de Professor Winternitzlaan.

Uit de boominspectie is toen gebleken dat diverse bomen in de laan onveilig zijn verklaard. Destijds hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners en belanghebbende om deze inspectie verder toe te lichten.

Uit deze bijeenkomst kwam ook nadrukkelijk de vraag de veiligheid van de steeds slechter wordende weg te verbeteren.

Na een asfaltonderzoek uitgevoerd te hebben is er besloten om de gehele rijbaan te versterken. Dit wordt onder andere gedaan door het toepassen van bermbeton. Waar mogelijk achten wij het noodzakelijk om de rijbaan te verbreden.

De insteek is om het onderhoud aan de bomen gelijktijdig met de werkzaamheden aan de rijbaan uit te voeren.

De input die we destijds hebben ontvangen vanuit bewoners hebben wij in een tweetal plannen gepresenteerd in januari van dit jaar.

Samen met de bewoners van de laan hebben we informatie opgehaald en belangen aangehoord. Wij hebben dit als zeer waardevol ervaren en willen daarom ook zo goed als mogelijk alle wensen/eisen verwerken in het plan. Belangrijkste wensen/eisen onder elkaar:

  1. Bomen binnen 0,70m verwijderen vanaf de rijweg (i.p.v. binnen 1,00m);
  2. Boomnummer 1 behouden omdat deze ontzettend karakteristiek is;
  3. Boomnummer 178 behouden omdat deze ontzettend karakteristiek is;
  4. Boomnummer 179 behouden omdat deze ontzettend karakteristiek is;
  5. Uitwijkstrook aan de noordzijde van de laan plaatsen (i.p.v. aan de zuidzijde);
  6. Bermbeton zonder ribbels plaatsen (i.p.v. met ribbels);
  7. Plaatsen van een verdiepte keerwand voor de bermveiligheid;
  8. Zo veel mogelijk bomen terug planten welke ook in aantallen gekapt dienen te worden (In overleg met cultuurhistorie zijn dit er totaal 20 geworden);
  9. Extra rand van grasbetontegels om de draai van vrachtwagens te waarborgen t.h.v. nr. 3.

Wij hebben op diverse plekken de rijbaan iets moeten verplaatsen om bovenstaande wensen in te kunnen willigen maar hopen hier natuurlijk mee dat jullie als bewoners en belanghebbende zich gehoord voelen en daarbij ook serieus genomen voelen.

Via deze weg willen wij jullie dan ook informeren middels deze tekst en bijbehorende tekeningen/documentatie wat het definitieve plan is voor de reconstructie van Prof. Winternitzlaan.

Planning?

Op woensdag 8 juli gaan we de kapvergunning aanvragen. Naar verwachting kunnen we dan in september beginnen met de uitvoering. Hiervoor zal ter zijner tijd contact worden opgenomen met de bewoners, wonende aan de Prof. Winternitzlaan.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw N. van Etten via onderstaande gegevens. 

Telefoon:           06-30112584

Mail:                  n.vanetten@gww-ingenieurs.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien graag eventuele vragen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nikki van Etten

Back To Top
X