skip to Main Content

Beste gebruikers van ’t Sprengenhus,

Op last van de gemeente Rheden is ’t Sprengenhus in verband met de corona-crisis vanaf nu gesloten voor alle dorpsactiviteiten.

Dit geldt in het verlengde van landelijke maatregelen vooralsnog tot 6 april a.s.

Hierbij het verzoek aan u om alle deelnemers aan de door u georganiseerde activiteiten van deze sluiting op de hoogte stellen.

Bij de ingangen van het pand hebben wij vanuit het bestuur een bericht opgehangen waarin de sluiting wordt vermeld. Dit om te voorkomen dat een enkeling die geen kennis heeft kunnen nemen van dit bericht per abuis toch het pand betreedt.

Wanneer ons nieuwe informatie bereikt, zullen wij u als gebruiker daarover  informeren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ’t Sprengenhus.

Back To Top
X