skip to Main Content

Geachte mevrouw/meneer,

Wij gebruiken met zijn allen steeds meer energie. Het opwekken van die energie met fossiele energiebronnen zoals steenkool, aardolie en aardgas, zorgt voor de uitstoot van heel veel CO2. De tijd begint te dringen, nog langer wachten is geen optie meer. In 2030 verwachten we het punt te bereiken waarop het proces van opwarming onbeheersbaar wordt. Het is belangrijk dat we nu met zijn allen in actie komen. Ook in de gemeente Rheden.

In opdracht van de rijksoverheid moeten alle gemeentes bekijken waar en hoe zij in hun gemeente duurzame energie kunnen opwekken. Naast alle regels en wetten waarmee rekening gehouden moet worden, is het ook belangrijk om te weten wat onze inwoners belangrijk vinden en welke mogelijkheden zij zien. Daarvoor zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en kunnen mensen hun reactie geven op de concept-beleidsdocumenten.

De gemeenteraad van Rheden moet in mei een besluit nemen over de gebieden in Rheden die zij geschikt achten voor opwek met zonne- en/of windenergie. Er worden geen besluiten genomen over het plaatsen ervan, dat gebeurt pas als er ook echt initiatieven worden ingediend. Om de raad bij die keuze te ondersteunen willen wij graag weten wat u zou kiezen en waarom. Vandaar ook, anders dan u gewend bent, de beperkte keuze-opties in deze vragenlijst. De uitdaging waar we met zijn allen voor staan vraagt hierom! De optie ,,ik vind het moeilijk om te kiezen’ of “geen mening” hebben we bij de meeste vragen wel gehouden. We willen u echter vragen om hierbij een toelichting te geven. Dat helpt de gemeente Rheden om samen met u te zoeken naar passende oplossingen.

Start de vragenlijst door hieronder op ,Start vragenlijst’ te klikken:

Start vragenlijst

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt door onderzoek- & adviesbureau Moventem.

Hopelijk doet u mee met dit belangrijke onderzoek. Wij verloten onder de respondenten een aantal handige WakaWaka’s, duurzame zonneladers die ook worden verstrekt in landen waar een stopcontact niet altijd voorhanden is. Zie voor meer informatie www.watisjouwrheden.nl.
Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,

Hannemarie Hardeman
Team beheer panel Rheden Spreekt

 

Back To Top
X