skip to Main Content

In heel Nederland hebben veel plaatsen te maken met wateroverlast als gevolg van het stijgende grondwaterpeil. Ook in Laag-Soeren zijn er woningen met volgelopen kelders en kruipruimtes.

Het advies aan bewoners is om zoveel mogelijk zelf het water weg te halen en dit te blijven doen zolang er overlast is. Er is al melding gemaakt bij het waterschap Vallei & Veluwe en de gemeente.

De sanitaire voorzieningen kunnen nog wel gebruikt worden en hebben geen tot weinig invloed op de wateroverlast.

Mocht de situatie zo ernstig worden dat straten overstromen, dan kan de brandweer gebeld worden op het niet-spoed nummer (0900-0904).

Het is belangrijk om te vermelden dat als je nog geen last hebt van wateroverlast, dit alsnog kan gebeuren. Het wordt aangeraden om de situatie in de komende dagen goed in de gaten te houden.

Veluwonen is ook op de hoogte van de situatie. Het is een urgent probleem dat zij momenteel nauwlettend in de gaten houden, waarbij zij een lijst bijhouden van huurders die er last van ondervinden.

Back To Top
X