skip to Main Content

Op zaterdag 11 april om 20.00 uur, wordt in Laag-Soeren aan de Badhuislaan volgens traditie het Paasvuur ontstoken.
Met muzikale omlijsting door Sempre Crescendo en met de toestemming van de brandweer, gaat de vlam in de brandstapel.

We hebben vergunning van de Gemeente Rheden ontvangen, maar er is wel afwegingskader m.b.t. evenementen en COVID-19/Coronavirus
Vanuit de Rijksoverheid voor de gemeenten i.h.k.v. wel of niet afgelasten van een evenement een afwegingskader opgesteld.
Dit kader is bedoeld voor het bevoegd gezag en kan gebruikt worden zolang er geen landelijk besluit voor afgelasting van evenementen van kracht is en vormt een aanvulling op het reguliere afwegingskader voor evenementen.
Op dit moment zijn er in onze provincie/gemeente nog geen extra maatregelen getroffen.
Het paasvuur komt na het toepassen van het afwegingskader uit op groen en kan voor nu doorgaan.

Er bestaat dus een kans vanwege het Coronavirus dat het Paasvuur 2020 niet door kan gaan.

Aanleveren snoeihout
Dit kan bij het door gaan van het paasvuur vanaf maandag 6 april. Neem hiervoor contact op met Bernard van Eijbergen.
Aan de aanbrengers van snoeihout zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd ten bate van de kosten van restantverwerking.
Ook ’s avonds is er de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren.

Back To Top
X