skip to Main Content

In 1890 woonde in “het Vijfslag” aan de Jut van Breukelerwaardlaan een schoenmaker die Burgdorffer heette. Hij was afkomstig uit Den Haag en speelde klarinet. Als hij ‘s avonds na het werk op de bank voor zijn huis zat te spelen, kwamen de jongelui uit het dorp en luisterden ademloos. Speelse toontjes dansten uit zijn instrument, want hij was een goed muzikant, en brachten zijn toehoorders in verrukking. Hij vertelde over de muziek en hoe heerlijk het was om op een muziekinstrument te kunnen spelen. Dit alles had tot gevolg, dat op de avond van de derde november 1890 een aantal mensen bij elkaar kwam onder de armzalige petroleum straatlamp, dat de “Mosbank” bescheen. Daar is toen de muziekvereniging opgericht door 8 mensen en werd schoenmaker Burgdorffer leermeester genoemd. 

Op 3 november 2020 bestonden wij al 130 jaar!

 

Bron 1: Soerens Nieuws april 1965 door Hein Plant
Bron 2: 100 jaar Sempre Crescendo door Dick Nieuwland 

Foto: de oudst bekende foto circa 1892 gemaakt voor Hotel Dullemond.

Back To Top
X