skip to Main Content

Laag Soeren heeft een rijke geschiedenis. Dit is wel bewezen in 2013, toen kwamen er maar liefst twee boeken uit over de geschiedenis van het dorp en het voormalige Bethesda/Amsterda/Soeria.

De vele levens van het voormalig kuuroord Laag-Soeren door Kees van der Wiel en Laag-Soeren. (Dorp met een rijke geschiedenis door Aris Blankenspoor.
Helaas is dit boek niet meer verkrijgbaar.)

En nu dus het Soerens Archief.

Dit archief is gehuisvestigd in ’t Sprengenhus en is op verschillende dinsdagavonden tussen 19.30 en 21.00 uur te bezoeken, informeer over de juiste data bij soerensarchief@gmail.com.

Het archief heeft vele krantenknipsels, foto’s en documenten, maar is bij lange na niet compleet. Een groot deel van ons archief is voor belangstellenden ook te raadplegen op www.soerensarchief.nl

Het Soerens Archief is op zoek naar nog meer materiaal dat waarschijnlijk bij menig Soerenaar nog in de kast ligt. M.a.w. heeft u nog oud-materiaal en u wilt dit voor het nageslacht bewaren en ter inzage stellen neem dan contact op via de mail: soerensarchief@gmail.com

Klik hier om naar Facebook van het Soerens Archief te gaan.

Station Laag Soeren

Back To Top
X