skip to Main Content

Soeren`s Belang... Uw Belang

In Laag-Soeren, een prachtig dorp waar het heerlijk wonen is.

De Vereniging Soeren’s Belang, in de voorgestelde vorm zal zich ten doel stellen een positieve bijdrage te leveren om de leefbaarheid, levendigheid en voorzieningen van het prachtige dorp te vergroten. In stand te houden en belangen van Laag-Soeren en haar inwoners trachten te behartigen.

Dit doel wil de vereniging bereiken door een juridisch kader en een platform te bieden voor traditionele activiteiten, welke bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.

Onder meer door het aanvragen van vergunningen en subsidies, in gevallen waarin de verstrekker een juridische entiteit nodig acht.
In regelmatige contacten met de Gemeente Rheden worden wij erkend als gesprekspartner en vertegenwoordiging voor bewoners van het dorp.

Voorbeelden; vergunning voor het jaarlijkse paasvuur en subsidies voor sociaal-cultureel werk (Soerens Archief, Soeren’s eetgebeuren etc.)

Of het verstrekken van bijdragen uit eigen vermogen voor activiteiten aan de leefbaarheid van het dorp. Bijv.; nieuwjaarsreceptie, dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

Als er concrete vragen komen van bijvoorbeeld de gemeente Rheden of Provincie om ergens over mee te denken, gaat het bestuur op zoek naar belangstellenden.

Het starten van initiatieven, organisatie en uitvoer van de activiteiten voor de leefbaarheid in brede zin met betrekking tot leefomgeving, bereikbaarheid, verkeers-en sociale veiligheid, sociale voorzieningen, wonen en welzijn, contact met gemeente enz.
ligt uitsluitend bij commissies, werkgroepen of inwoners, en worden gedragen door de inwoners van Laag-Soeren (Jong en oud).

Dit is goed mogelijk omdat de gemeente tracht laagdrempelig benaderbaar te zijn bij vraagstukken of eventuele problemen. Gemeente Rheden heeft het voornemen om bij alle nieuwe ontwikkelingen haar burgers te betrekken.

Desgewenst en onder bepaalde voorwaarden kunnen nieuwe initiatieven van de bewoners/leden onder de juridische paraplu van de vereniging plaatsvinden.

Voor alle duidelijkheid. Het bestuur vraagt op verzoek subsidies en vergunningen aan maar initieert en ondersteunt de organisatie en uitvoer niet.

Inwoners, commissies, werkgroepen zullen voor hun initiatieven/activiteiten zelf de verantwoordelijkheden nemen.

Daarnaast zal het bestuur van de vereniging op de algemene ledenvergadering(en)fungeren als platform voor het uitwisselen van informatie deskundigheid tussen werkgroepen en commissies.
De publicatie van uitwisseling, informatie en deskundigheid vindt ook plaats via de website van de vereniging www.laag-soeren.nl

Zo is de vereniging in de vorm van div. commissies betrokken bij de ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Laag-Soeren.

Voorbeelden hiervan zijn o.a.

De verkeerscommissie, welke aandachtsgebieden heeft voor alle vraagstukken ten aanzien van:
• Verkeersveiligheid van voetganger, fietser en automobilist en
• Verkeersoverlast;

Het jaarlijks organiseren van een paasvuur door de Paasvuurcommissie.

Een Soerens Archief en een redactie voor de website.

Een vlaggen commissie zorgde voor een door gemeente Rheden officieel erkende vlag.
Vlaggen zijn te bestellen via info@soerensbelang.nl

Het is belangrijk dat voor deze ontwikkelingen er een zo groot mogelijk draagvlak is, om een goede vertegenwoordiger te kunnen zijn van wat er leeft in Laag-Soeren.

Belang ervan is om een groot aantal leden te hebben, die een warm hart toe dragen aan Laag-Soeren.
Samen met alle inwoners, jong en oud, kunnen we meer bereiken.
Doe mee.

Wordt Lid.

En vul het inschrijfformulier in.
Te vinden onder de knop “lidmaatschap” Doen……

Fotoalbum Soerens Belang

bekijk hier het paasvuur 2022  

Lees meer
Back To Top
X