skip to Main Content

Soerens Belang... Uw Belang

Laag-Soeren is een prachtig dorp waar het heerlijk wonen is. Het is belangrijk op te komen voor de leefbaarheid en de voorzieningen in en rond ons dorp.

Soeren’s Belang wordt door de overheid erkend als gesprekspartner en vertegenwoordiging van de inwoners. Zo worden wij als Soeren’s Belang betrokken bij veel ontwikkelingen die van invloed zijn op de leefbaarheid van Laag-Soeren. Denk bijvoorbeeld aan de studie over de Verkeerscorridor Apeldoorn-Dieren (N786) en de ontwikkeling van een Gebiedspaspoort Beschermd Dorpsgezicht, omgevingsvisie buitengebied en de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie (RES).

Bij deze besprekingen is het belangrijk dat Soeren’s Belang een zo groot mogelijk draagvlak heeft, om een goede vertegenwoordiger te kunnen zijn van wat leeft in Laag-Soeren.

Soeren’s Belang organiseert haar activiteiten veelal via commissies die (mede) zorgdragen voor allerhande onderwerpen en activiteiten.

Fotoalbum Soerens Belang

bekijk hier het paasvuur 2022  

Lees meer
Back To Top
X