skip to Main Content

Soerens Archief

Buitengebied

De commissie werd geïnstalleerd  om de belangen van Laag-Soeren te behartigen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Buitengebied voor de gemeente Rheden, die inmiddels door de gemeenteraad werd aangenomen. Alleen  een eventuele geheel of gedeeltelijke afsluiting van de Beekhuizense Weg en de Schaapsallee moet nog in overleg worden ingevuld en besloten. Gedeeltelijk daarnaast werd gewerkt aan het Gebiedspaspoort Buitengebied Laag-Soeren. Voor dit project wordt ons buitengebied onder de loep genomen in 3 deelgebieden, t.w. Sprengen en omgeving, Park en De Enk. De aandachtspunten zijn landschap en cultuurhistorie, openbare ruimte, erven en gebouwen, toerisme recreatie, water, natuurontwikkeling en landbouw, en verduurzaming en energie. Dit alles met inachtneming van de bepalingen binnen het beschermd dorpsgezicht en Natura 2000. Uitgangspunt voor de commissie is het gebied leefbaar en beleefbaar te houden, met ruimte voor de huidige gebruikers. Aan het paspoort wordt momenteel nog gewerkt, zij het in de afrondingsfase. I.v.m. de corona is e.e.a. behoorlijk vertraagd. De verwachting is nu dat de komende maand de laatste gesprekken plaatsvinden, waarna het stuk in oktober 2020 door de Gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Hoe nauw e.e.a. verbonden is blijkt o.a. als we zien dat nu de Prof Winternitzlaan onder handen wordt genomen. (zie nieuwsitem op deze site) De commissie heeft gepleit voor het gelijktijdig aanpakken van de Jut van Breukelerwaardlaan i.v.m. het ontstaan van scheuren in gebouwen met historische waarde door het toegenomen en zwaardere verkeer. Naar verluidt wordt dit nu apart door de gemeente bekeken.

Naast het Gebiedspaspoort loopt ook het project Soerens Beekdal. Hoewel de Sprengen door een groot deel van ons buitengebied lopen heeft de commissie daar geen directe invloed op. Dit is een samenwerking van o.a. Natuurmonumenten, het Waterschap, Stichting Sprengen en Beken, Landgoed De Bockhorst en De Gelderse Toren met als doel de waterlopen te herstellen. Hopelijk krijgt de inmiddels opgerichte werkgroep ‘Waterdraad’ met hun grote kennis van water en historie in deze omgeving, de kans een bijdrage te leveren. Binnen het gebiedspaspoort liggen ook kansen zoals het weer watervoerend maken van de Weijerd.

Contact opnemen met de commissie kan via Mart van Tol, korevato.04@upcmail.nl

Leden commissie:
Mart van Tol
Evert Bielleman
Pimhein Kool
Herma Scherpenzeel
Hermien Challa

Back To Top
X