skip to Main Content

Bestuur

Bernard van Eijbergen (Penningmeester)
Knoevenoordstraat 83
6964 BH Hall
06 – 51 518 071

Bestuursleden gezocht

Het bestuur van Soeren’s Belang

In de ALV van 2 mei jl. verklaarden Dieke Gerritsen, Peter Ouwerkerk, Patrick Rademaker en Willem Dullemond zich mogelijk bereid toe te treden tot het bestuur. In een aansluitende vergadering met Bernard van Eijbergen en Mart van Tol werd besloten voorlopig met deze zes de bestuurstaken in te vullen. Bernard houdt vooralsnog de financiën en de daarbij behorende administratie.

Het mailadres info@soerensbelang.nl wordt weer gebruikt. Peter Ouwerkerk heeft dit adres voorlopig in beheer.

Nogmaals een oproep van Soeren’s Belang om de aandacht te vestigen op het feit dat iedereen via deze site info kan uitwisselen.

Back To Top
X