skip to Main Content

Ontstaan van 't Sprengenhus

Initiatief

Om de leefbaarheid van de kleine kern Laag-Soeren te behouden en te vergroten hebben de Vereniging Soerens Belang en de Stichting Ons Dorpshuis medio 2003 het initiatief genomen de mogelijkheden van het Kulturhusconcept te onderzoeken. Begin 2004 is een initiatiefgroep gevormd waarin alle belangrijke gebruikers van Ons Dorpshuis zitting namen.  De toekomstige partners waren van meet af aan enthousiast over de synergie, welke samenwerking volgens het Kulturhusconcept zou kunnen bieden.

Doordat het initiatief vanuit het dorp zelf is ontstaan, is er voor het kulturhus een breed draagvlak. Het dorp kent een rijk verenigingsleven:muziekvereniging, toneelgroep, seniorensoos, yoga, gymnastiekvereniging, voetbalvereniging, volleybal. Maar ook zijn er nog allerlei ideeën voor nieuwe activiteiten. De basisschool nam in het dorp een centrale plaats in en was een van de dragers van het initiatief. Dit geldt ook voor Elver (voorheen De Schreuderhuizen).

In Laag-Soeren is een bijzonder Kulturhus gerealiseerd. De samenwerking en bundeling van krachten leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van de kern Laag-Soeren. Echt bijzonder in het kulturhusconcept in Laag-Soeren is de plaats die wordt ingeruimd voor de mensen met een verstandelijke handicap.

Samenwerking met ELVER (voorheen de Schreuderhuizen)

ELVER is een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap en heeft al heel lang een vestiging in Laag-Soeren. Er wonen 35 mensen, die ook dagbesteding aangeboden krijgen.
De bewoners van ELVER (volwassenen tussen de 25 en 85 jaar oud) horen bij het dorp en hebben duidelijk baat bij het woon- en leefklimaat in het dorp. De verschillende vormen van dagbesteding lieten te wensen over en de realisering van activiteitenruimten in het Kulturhus is een mogelijkheid bij uitstek om de integratie in het dorp te bestendigen.

Groot Kulturhus in klein dorp

Door het grote aantal participanten ontstaat een voor de omvang van het dorp relatief groot Kulturhus Hierdoor worden draagvlak en de synergie versterkt. Het kan op deze manier echt als centraal punt in het dorp functioneren, ruimte bieden aan uiteenlopende activiteiten en daardoor een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Laag-Soeren. Eerder verloren voorzieningen als zorgpost en kleine winkel keren na realisatie van het kulturhus terug.

Naam ’t Sprengenhus

Om een mooie naam voor het Kulturhus te krijgen is er in het dorp Laag-Soeren een prijsvraag uitgeschreven. Ruim 100 inzendingen was het gevolg. Een jury, samengesteld uit gebruikers van ’t Sprengenhus heeft uit deze inzendingen de beste naam gekozen.

Achtergrond van de naam

LAAG Soeren, Badhuis, Badhuislaan, de sprengen, wasserijen voorheen papierfabrieken, Bovenbeek, Soerensebeek; De Zuidoost Veluwe is het enige stukje Nederland dat beroemd is om zijn bijzonder zachte en zuivere water.

Laag-Soeren heeft grotendeels zijn bestaan te danken aan het feit dat ergens in de 16e eeuw Soerense inwoners met een schop in de heuvels zijn gaan graven om dat uiterst kostbare water naar boven te halen. Water waarvan zij en vele vele generaties na hen hun leven, hun bestaan en uiteindelijk hun toekomst op gebouwd hebben.

Als hommage aan het kostbaarste product dat de aarde kent, ZOET drinkwater, en dat Laag-Soeren via sprengen tot leven heeft gebracht is ons Kulturhus dus ’t Sprengenhus genoemd!

Back To Top
X